Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie

Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie
z siedzibą przy ulicy 3 Maja

Wybierz rodzaj sprawy

ARejestracja pojazdów, wnioski o wydanie d. rejestr. - brak miejsca na wpisy bad. tech. i zmiana danych, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, przerejestrowanie na nowe numery rejestracyjne w ramach urzędu

 

 

BOdbiór stałych i zatrzymanych dow. rej., wtórników kart pojazdu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, zaświadczenia, potwierdzenia danych o pojazdach, wyrej. pojazdu, wbijanie adnotacji: np.:HAK, GAZ, TAXI, VAT i inne, wyd. wt. tablic, nalepek kontrolnych
CPrawa jazdy

Rezerwacja internetowa

⇐ Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę. Zarezerwowanie jednej wizyty gwarantuje możliwość załatwienia jednej sprawy. W celu załatwienia większej ilości spraw należy dokonać odpowiedniej ilości rezerwacji. UWAGA! Godzina rezerwacji jest orientacyjną godziną załatwienia sprawy i może ulec opóźnieniu w związku z trwającą obsługą załatwianych spraw.