Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie

Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie
z siedzibą przy ulicy 3 Maja

Wybierz rodzaj sprawy

Rezerwacja internetowa

⇐ Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę. UWAGA! Godzina rezerwacji jest orientacyjną godziną załatwienia sprawy i może ulec opóźnieniu w związku z trwającą obsługą załatwianych spraw.